OMN Logosu


Omn'nin logosu ilk başta bize farklı bir çağrışımda bulunabilir. Profesyonel bir biçimde nesnel çağrışımlara dayalı iki farklı kavrama gönderme yapmaktadır. Bu kavramlardan birisi Dünya'dır. En sıradan logo düşüncelerinde gördüğümüz ince ve dünyayı saran bir anlatımın burada plastik şeffaflığıyla dünyayı sarışını görmekteyiz. Öyle profesyonel bir biçimde düşünüldü ki dikkatli baktığımızda bu plastik etkinin "w" harfine gönderme yaptığını yani eşleştiğini algılamaktayız. Dünyayı saran ve bütünleyen etkisinin dışında, "w" harfinin de çağrışması amblemin tasarlanma aşamasında güçlük çekilen temel problemler arasında bulunsa da oldukça etkili olduğu sonucuna varmaktayız. Dünyayı saran Omn için bu, doğru bir anlatım biçimidir.

 

Estetik ve uyumun getirdiği dengeyi sanal dünyayla bütünleştiren Omn'nin kendini ifadelemede bu yönde sanala karşılık gelebilecek bir soyutlanma biçimine gittiğini görebilirsiniz. İnsanlara karşı vermek istediğimiz güven ve duyduğumuz bu saygı biçimini onlara estetik ve modern bir amblem & logo çalışmasıyla göstermekteyiz.

 

Estetik hareketlenmeler ve dinamik çizgi yapısı firmamızın girişimci tavrını anlatmaktadır.