Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan 15 soru
• Intro gösterim tipini nereden de?i?tirebilirim?
• Nas?l k?s?tl? admin eklerim?
• Olu?turulan slayt gösterisi sitede nas?l gösterilir?
• Nas?l slayt gösterisi olu?turabilirim?
• Etiket Bulutu modülü nas?l kullan?l?r?
• Sunucularınız nerede?
• Gelen taleplere nas?l not eklerim?
• Bloklar?n yerlerini nas?l de?i?tirebilirim?
• Nas?l yeni blok eklerim?
• ?ntro sayfas?ndan siteye geçi? süresini nereden düzenleyebilirim?
• ?ntro sayfas?na içerik eklemek için ne yapabilirim?
• ?ntro özelli?ini nereden aç?p / kapatabilirim?
• Sitenin alt alan?na içerik nereden eklenir?
• Haber Reklam Alanlar?na ?çerik Eklemek (yaz?, resim, flash, html kod) için ne yapabilirim?
• Biz sizi arayal?m modülü nas?l kullan?l?r?